طرح تردد خودرو ستاد کرونا استان تهران

 لطفا برای ثبت اطلاعات خودرو خود از لینک زیر استفاده بفرمایید .

http://iran.behkima.ir/lms/view.php?id=134645

 

مهلت تکمیل فرم به پایان رسیده و در صورت تمدید توسط منابع معتبر وزارت بهداشت و درمان اعلام میگردد .

 

taradod